Month: June 2019

  • ลำดับการใส่ส่วนผสมลงไปในเครื่องปั่นสมูทตี้ เคล็ดลับความอร่อยที่มีเนื้อสัมผัสเนียนละเอียด

    การสรรสร้างเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้เพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่เนียนพอดี ส่วนผสมรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันและต้องมีรสชาติที่อร่อย กลมกล่อม นอกจากการเลือกหาวัตถุดิบที่ดี สดใหม่ทุกวันแล้ว วิธีลำดับการใส่ส่วนผสมก่อนหลังลงไปในเครื่องปั่นสมูทตี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก คือควรแบ่งส่วนผสมออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ตามเนื้อสัมผัสของส่วนผสมนั้นๆ โดยการแบ่งชั้นของส่วนผสมต่างๆ จะเริ่มจากด้านล่างขึ้นมาจนถึงด้านบนของเครื่องปั่นสมูทตี้ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

Recent Comments

    Categories