กินผักผลไม้ได้ถูกต้อง เพิ่มคะแนนให้สุขภาพ

เมื่อเปิดอ่านที่วางขายอยู่ตามท้องตลาด แนวดูแลสุขภาพ ด้วยผักผลไม้ยังคงเป็นที่นิยมเรื่อยมา ทว่า วิธีดูแลสุขภาพที่ถูกต้องคือการ บริโภคอาหารอย่างสมดุล ไม่ควรขึ้นอยู่กับความชอบ มิเช่นนั้นอาจทําให้เกิด โทษได้

ก่อนจะพูดถึงผักผลไม้ ผมขอกล่าวถึงธัญพืช ธัญพืชในตัวอักษรจีนมี ความหมายว่า ต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าการเกิดของชีวิต คือคํานิยามของคําว่า งอกงาม ดังนั้น มันจึงมีชีวิตอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนธัญพืชจึงเป็น สิ่งที่มีค่ายิ่ง หากบริโภคธัญพืชได้อย่างเหมาะสม จะทําให้ร่างกายกลับสู่ ศูนย์กลาง จากไม่สมดุลก็กลับคืนสู่สมดุล
สีเขียวของผักเปรียบเสมือนฤดูใบไม้ผลิ เปี่ยมด้วยพลังชีวิต ในมุมมอง ของการแพทย์แผนจีน สีเขียวของพืชผักเข้าที่ตับ มีฤทธิ์บํารุงตับ ส่วนตับสังกัด ไม้ ไม้สอดคล้องกับฤดูใบไม้ผลิแห่งการเกิด ดังนั้น การกินผักสีเขียวมากๆ จะ ทําให้เราเหมือนพื้นดินสีเขียวที่มีการเกิดใหม่

การกินผักด้วยการลวก (ไม่ต้มนาน) เป็นวิธีที่ดีที่สุด ถึงแม้ว่าการกินสด จะให้สารอาหารมาก แต่สําหรับผู้ที่ม้ามและกระเพาะอาหารไม่แข็งแรงยังคง ต้องระวัง ส่วนผู้ที่กระเพาะอาหารแข็งแรงจึงจะกินสดได้

ผลไม้ส่วนใหญ่มีฤทธิ์เย็น ในมุมมองของการแพทย์แผนจีน การกินผลไม้ ที่มีฤทธิ์เย็นต้องคอยดูว่าสภาพร่างกายของตัวเองเหมาะสมหรือไม่ โดยเฉพาะ ผู้หญิงต้องระวังเป็นพิเศษ ผลไม้ส่วนใหญ่มีรสหวาน แพทย์แผนจีนจึงแนะนํา ให้กินร่วมกับอาหารชนิดอื่น เช่นนี้ก็ช่วยให้ได้รับประโยชน์มากมาย

ขอบคุณ: เครื่องปั่นสมูทตี้ | ร้านนำเจริญ

Recent Comments

    Categories